Hivatalos Garancia Plusz Igénybevételi Feltételek

12.3      HIVATALOS GARANCIA PLUSZ

A Hivatalos Garancia Plusz az Onlinemárkabolt Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint a jótállást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) által jelen feltételekben foglalt időtartam alatt és feltételekkel biztosít jótállást. 

Jelen igénybevételi feltételek csak A Hivatalos Garancia Plusz jótállás feltételeit rendezi, a megvásárolt áruval kapcsolatos szerződési feltételeket külön elektronikusan megküldött dokumentum is tartalmazza.

Mit jelent A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás

 • Amennyiben anyag- és gyártási hibából eredő hiba következik be, javítás ingyenes intézését foglalja magában beleértve a munkaidőt és az alkatrészt.
 • A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje kizárólag teljes meghibásodás esetén. Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, ha a modell még elérhető, annak eldöntése, hogy az áru javítható, vagy árucserére van szükséges, kizárólag a szolgáltató hatásköre. Ebben az esetben az új készülék házhoz szállításának díjszabásakor a mindenkor érvényes alap házhoz szállítási költség irányadó. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.
 • Azonos készülék rendelkezésre állásakor a Vásárló nem tarthat igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke, márkája a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága.
 • Csere esetén eltérő márka is megengedett, de a műszaki összehasonlíthatóság a döntő szempont.

Megtérítés

 • Annak eldöntése, hogy az áru javítható, vagy árucserére van szükséges, kizárólag a szolgáltató hatásköre Gazdaságtalan javítás esetén az eredeti vételár kerül megtérítésre, annak eldöntése kizárólag a szolgáltató hatásköre.
 • Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt a Szolgáltató tulajdonába kerül és a hozzá tartozó Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, vigye magával a szervizbe, vagy adja át a cserét bonyolító képviselőnknek a készülék minden eredeti tartozékát. Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel.

Milyen árukra vehető igénybe a Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás

 • A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás minden nagy- és kisháztartási gépre, valamint szépségápolási árura érvényes, kivéve az összeépítő keretet, a csaptelepeket és a mosogatótálakat, kiegészítőket, tartozékokat, ipari és félipari készülékeket. A Szolgáltató fenntartja a változtatás jogát.

A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás tartama

A Hivatalos Garancia Plusz az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jótállásnak minősül, így az igénybevétel, érvényesítés feltételeit Szolgáltató szabadon, a jelen feltételek mellett biztosítja. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jótállás érvényesítésének feltételeit az áru megvásárláskor hatályos, a vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák.

A kiterjesztett garanciával kizárólag természetes személyek élhetnek, nem természetes személy, azaz cég esetében nem áll módunkban ezt biztosítani.

A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás a jelen feltételekben meghatározott időszakra vehető igénybe, de nem haladhatja meg a készülék gyári garanciájával együtt a 8 éves időtartamot.

A Hivatalos Garancia Plusz időtartam promóció keretében változhat a feltételeket a mindenkori aktuális akció tartalmazza.

Szolgáltatás Kezdete

A gyári jótállás/garancia lejáratának napját követő nap 0.00 perckor veszi kezdetét. A Hivatalos Garancia Plusz kizárólag akkor érvényes, ha a megvásárolt áru gyári garanciáján felül, a gyártó által esetlegesen felkínált kiterjesztett garanciát a gyártó által megadott elektronikus regisztrációs felületen a Vásárló érvényesítette, valamint az ehhez szükséges dokumentumokat megkapta, és megőrizte.

A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás érvényességére vonatkozó kizárólagos szabályok

A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás kizárólag a következő esetekben vehető igénybe:

 • A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a gyári garancia lejárta előtt 60-90 nappal köteles írásban kérni a jótállással érintett, szerződésben szereplő áru ingyenes műszaki felülvizsgálatát a Szolgáltatótól (csak kiszállási díj fizetendő). (email:garanciaplusz@onlinemarkaboltok.hu vagy postai levél 7624, Pécs Szigeti út 144.), A gyártói garancia lejártát a megvásárolt áruval együtt átadott dokumentumok tartalmazzák, valamint azt is, hogy a felülvizsgálatot a kiterjesztett jótállás érvényességéig évente köteles megismételni. Tudomásul veszi, hogy az egymást követő felülvizsgálatok között maximum 13 hónap telhet el és az a következő 12 hónapig, de maximum a teljes garancia időtartamáig érvényes.
 • Telefonos jelentkezést sajnos nem tudunk elfogadni, adminisztratív okok miatt!
 • A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a felülvizsgálatra való igény bejelentésének elmulasztása, azaz az éves műszaki felülvizsgálat meghiúsulása, a második egyeztetett kiszállási elmaradása miatt vagy a szerviz kiszállási díj ki nem fizetése a Vásárlóra visszavezethető okból a Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás automatikus érvénytelenítését, elvesztését vonja maga után.
 • A Vásárló elfogadja továbbá, hogy a felülvizsgálatra neki kell eljuttatnia a jótállással érintett árut a Szolgáltató telephelyére (1211, Budapest, Orion utca 14.). Amennyiben erre nincs lehetősége, elfogadja, hogy a Szolgáltató a mindig aktuális felülvizsgálati kiszállási díj ellenében, otthonában munkadíjmentesen átvizsgálja a jótállással érintett árut. Beépíthető háztartási gépek esetében a Vásárló elfogadja, hogy a készülék kiszereléséről (asztalos munka) neki kell gondoskodnia.
 • A Hivatalos Garancia Plusz kizárólag akkor érvényes, ha a megvásárolt, szerződésben szereplő áru gyári garanciáján felül, a gyártó által egyes estekben felkínált kiterjesztett garanciát a gyártó által megadott elektronikus regisztrációs felületen érvényesítettem, és ha az áru márkaszerviz általi beüzemelést igényel, eleget teszek, valamint az ehhez szükséges dokumentumokat megkaptam, és megőriztem.
 • 2024.03.01-itől a kiszállási díj 9900 Ft.
 • A felülvizsgálatot csak teljeskörű beazonosítás mellett tudjuk elvégezni, ami azt jelenti, hogy az eredeti számláját és garanciáját be kell tudnia mutatni a felülvizsgálatot végző munkatársnak.

Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

Az esetleges következményi igényeket nem lehet fedezet alá vonni. A készüléktulajdonos vagy annak meghatalmazottja felelős a védett készülékért. Ez magába foglalja a gondos és előrelátó megóvást is. Olyan igényt, amelynél ez, vagyis a készülék tulajdonosától feltételezhető gondosság elmaradt, nem tartozik fedezet alá.

 • Karbantartási munkák elvégeztetése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás áru javítási költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

Mikor nem érvényesíthető a Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás

A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás a következő esetekben nem érvényesíthető:

 • A gyártói garancia, illetve a gyártó által kínált és a Vásárló által érvényesített kiterjesztett garancia érvényessége alatti anyag- és gyártási hibákból eredő meghibásodások nem tartoznak a Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás fedezeti körébe, ezeket a gyártó fedezi.
  A gyártói garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a készülék használati utasításában, jótállási jegyében találja.
 • A Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás csak akkor fedezi igényét, ha Ön: rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal (számla) valamint rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével, valamint a Hivatalos Garancia Plusz nyilatkozattal.
 • A Hivatalos Garancia Plusz igénybevétele során megadott adatok nem egyeznek meg a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival.
 • Az adattábla sérülése, hiánya, vagy hiányos, javított adatai esetén.
 • Ráadás- vagy reklámajándék meghibásodását, a Hivatalos Garancia Plusz még akkor sem fedezi, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.
 • Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékra vonatkozóan.
 • A szolgáltatás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás.
 • Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatásban viszonteladók nem vehetnek részt!

A Hivatalos Garancia Plusz nem biztosít jótállást

 • Ha a Szolgáltató vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 • Ha a meghibásodás oka saját vagy idegen vétkességre vezethető vissza.
 • Felhasználási anyag és kopó egységek, mint pl., ékszíjak, szénkefék, izzók, ledek, akkumulátorok stb. meghibásodása, elhasználódás esetén.
 • A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazásakor, a nem rendeltetésszerű használat esetén, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza, beleértve az üzleti, üzemi célú felhasználásokat is.
 • A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodások, ill. értékcsökkenések esetén, valamint az esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségeire.
 • A készülék teljesítményének fokozatos csökkenése esetén.
 • Mindenfajta vízkő okozta meghibásodás esetén, amely a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza.
 • Fizikai károk, törések (például: folyadék beömlés, túláram stb.) esetén.
 • Olyan meghibásodások esetén, amelyek a használat miatti fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek.
 • Rendszeres használatból eredő fokozatos elhasználódás esetén.
 • Korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkezett meghibásodás esetén. (pl.:rozsdásodás, rozsdás tető)
 • Külső hatás okozta károk, üzembe-, illetve újra üzembe helyezési költségek esetén.
 • Karbantartási, beállítási, ellenőrzési, módosítási, tisztítási költségekre, valamint ezekkel kapcsolatban felmerülő károsodásokra.
 • Áramkimaradás okozta károk esetén.
 • Esztétikai részekre, például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek károsodása, továbbá olyan kisebb károsodások esetén, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, az áru működését, mint például karcolások és más hasonló károsodások esetén.
 • Az áruhoz helytelenül csatlakoztatott elektromos-, gáz- vagy vízellátás hibája miatt vagy ezek miatt bekövetkező üzemzavar okán fellépő károkra.
 • Zárlatos meghibásodására, horpadásra és karcolásra.
 • Azon esetekben, melyekben az árut nem magáncélra vagy nem belföldön használták.
 • Olyan átalakításra, illetve olyan kiegészítő használatára, amely nincs összhangban a gyártó ajánlásaival.
 • Abból fakadó hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően az árut továbbra is használták.
 • Hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás miatt fellépő károkra.

Hibabejelentés, hibabejelentési eljárás

Ha a meghibásodott garancia kiterjesztett termék a gyári jótállás/garancia keretében kicserélik (a garancia kiterjesztés nem száll át a régi termékről a helyébe lépő termékre).

Ha a garancia kiterjesztett termék nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos, ha a meghibásodott terméket kicserélik jelen feltételek szerint vállalt garancia kiterjesztés szolgáltatás keretében, a garancia kiterjesztés nem száll át a régi termék helyébe lépő termékre. Ez esetben a díj, sem annak egy része nem kerül visszatérítésre.

Nem garanciális hiba esetén a kiszállási díjat a helyszínen fizetni kell, ebből adódó díjtartozás miatt a szerződés megszüntetésre kerül.

Esetleges anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor a következő képpen járjon el.
A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a készüléktulajdonosnak magának kell megfogalmaznia és leírnia

A Vásárlónak a káresemény bekövetkezése, de legkésőbb a tudomására jutása után azt haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül be kell jelentenie (munkanapokon 9 és 17 óra között).

Telefonszám: 06-1/478-2128

E-mail cím: garanciaplusz@onlinemarkabolt.hu

A fenti online felületen pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását.
Kérjük, saját maga töltse ki az űrlapot pontosan és a valóságnak megfelelően, annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja.
Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett javítások értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

A 10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként szállítható méretű (40x40x80 cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) készülék javítás céljából történő szállításáról a Vásárlónak kell gondoskodnia a Szolgáltató Telephelyére (1211, Budapest, Orion utca 14.).

Amennyiben 10 kg-ot meghaladja a hibás készülék súlya, a készülék javításáról a Szolgáltató gondoskodik a Vásárló otthonában, illetve a készülék tartózkodási helyén, Magyarország területén belül.

Amennyiben a javítás a helyszínen történik, a Vásárló köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az előre egyeztetett időpontban és helyszínen elérhető legyen, annak érdekében, hogy a Szolgáltató részéről kijelölt szakember a sérült készüléket megvizsgálhassa, javíthassa.
Amennyiben az előre egyeztetett időpontban (a Szolgáltató által kijelölt szakember kiszállásakor) ez nem valósul meg, a kiszállás díja a Vásárlót terheli. Nem garanciális hiba esetén a kiszállási díjat, javítást a Vásárló köteles megfizetni. Pl.:(karbantartás, tisztítás, okozott hiba)

A szolgáltatás esedékessége

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a javítással kapcsolatos ügyintézést a kárbejelentés napjától számítva 14 napon belül megkezdi.

Figyelem!

A szükséges alkatrészek beszerzése az alkatrész típusától és beszerzési helyétől függően néhány hetet vehet igénybe, törekszik rá, hogy ne haladja meg a 90 napot.

A szolgáltató adatai

Név: Onlinemárkabolt Magyarország Kft.
Székhely:7624 Pécs, Szigeti út 144
Levelezési cím: 7624 Pécs, Szigeti út 144
Cégjegyzékszám: 02-09-083819
Email cím: ugyfelszolgalat@onlinemarkabolt.hu
Telefonszám: 06-1/478-2128